Лоамаш- са безам!

Ма ала со кура я,эйбича аз корта!
Мят-лоаман бухьенга хьажаяр со.
Цундяла безам ба лакхенга г1орта,
Лакхерчу дахарен сий халар го…

Ма ала миска я ,чубахча корта!
Вай к1оаргачу Асса чу хьажаяр со.
Дахар да иштта вай бух боацаш к1оарга.
К1оаргано хьаькъалга саг кхоачаво…

Сабаре халарах со цец ма довла!
Хьажал ,мел сабаре латта Мят-лоам.
Хийла мух а, дарз а цун т1ехьадувла.
Лоамашкар 1аьмай со халонаш ла…

Нагахь са оамалаш сих я оаж оалий-
Лоамашкар хьаста чур мийнад аз хи,
Цундяла худдакх со сих ялла 1амар-
Сатох йиш йоацача я оамал сих…

Со яй вай хозач мехка эздийча нанас.
Сай къаман сий лорде со 1омаяй.
Вай лоамий оамалах я оамал тара,
Лоамашкар безамо со г1оаттаяй!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.